Resimde Bir Gelişim Sistematiği

Sezer Tansuğ Adem Genç’in 80’li yılların başında geniş biçim kırılmalarıyla oluşan tuval yüzeyleri, giderek özgün bir mekan atmosferi içinde devinen...

SÖYLEŞİ (13 Şubat 2015)

YALÇIN SADAK: Sevgili Adem, kısa da olsa sanat geçmişinden söz edebilir misin önce? Eğitimin nerede başladı, nerelerde sürdü? ADEM GENÇ:...