Category: Genel

Home / Genel
Post

Resimde Bir Gelişim Sistematiği

Sezer Tansuğ Adem Genç’in 80’li yılların başında geniş biçim kırılmalarıyla oluşan tuval yüzeyleri, giderek özgün bir mekan atmosferi içinde devinen parça birimlerin karşıtları sahnesine dönüştü. Sancılı bir oluşum serüveni yaşayan parça birimleri arasında yoğun bir diyaloğun kurulması da ancak bir ikilem bağlamında gerçekleşebildi. Tek tek biçim değerlerine usulca dolanan bu sessiz söyleşi, pentüre aşina bir...

Post

TÜMEL BİR AKIM OLARAK ALMAN EKSPRESYONİZMİ 

Doç. Dr. Adem Genç *   Bir kültür öncülüğü niteliğinde olan Modern Sanat akımları içinde Alman Ekspresyonizmi özgün bir yer tutmaktadır. Resim, Heykel, Grafik Baskı-resim (özellikle ağaç baskı), Müzik, Şiir, Tiyatro ve Edebiyat alanlarındaki etkinlikleriyle, tümel bir hareket oluşturan bu akım, tedirgin ve nihilist bir kuşağın, gizemli, coşkulu ve yer yer ayaklanmacı ruh durumunu ortaya...

Post

BORUMSU KOVANLAR ISKARTA ŞEYLER VE BİÇİMSEL KARARLILIK – Adrian Martinez

BORUMSU KOVANLAR ISKARTA ŞEYLER VE BİÇİMSEL KARARLILIK Adrian Martinez “… Bu son çalışmalarında Adem Genç, kırışık, keskin oluklu yüzeyleri, akedemik illüzyonlara başvurmadan, belli belirsiz organik bağlar ve düz silindirik çubuklar ya da belki “borumsu kovanlar” ile resmetmektedir. Daha sonra ise, resme hükmederek ona formal denge kazandırır. Öte yandan dramatik unsurlar resmin kavranış sürecine tanıklık ederek...

Post

Tophane-i Amire’de Profesör Ayan’ın Gerçekliği

  Son otuz yıl boyunca, tek kelimeyle, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana,   Türk resmi, küresel postmodern demokrasinin etkisi altında kendi tarihinin en önemli açılımına tanıklık etmiştir. Pek çok sanatçı, filizlenen bu eğilim ve akımlara kişisel bir katkı yapma gereğini dahi duymadan,  olduğu gibi benimsemiştir. Buna karşın,  birkaç sanatçı, yaşayan yenilikçi çağdaşlarının yanı sıra,  kendi görüşleri...

Post

Resim-İş Öğretmenliği Programına Yeni Bir Bakış

Bu bildirinin amacı “Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” düşüncesiyle tasarlanmış bulunan ve halen uygulanmakta olan Resim-İş Eğitimi Programlarının uygulama sonuçlarını, programa seçenek oluşturabilecek stratejik önerileri tartışmak ve bu alanda daha rasyonel ve günümüz koşullarına uygun bir “Resim-İş Eğitimi Programı” geliştirmektir. Bugün, kısmen de olsa, bilgisayar/sayısal (dijital) teknolojileri tarafından biçimlenen bilgi çağında yaşıyoruz. Sanata duyulan ilgi her...

Post

SÖYLEŞİ (13 Şubat 2015)

YALÇIN SADAK: Sevgili Adem, kısa da olsa sanat geçmişinden söz edebilir misin önce? Eğitimin nerede başladı, nerelerde sürdü? ADEM GENÇ: Çok değişik kurumlarda eğitim gördüm. Nicelik  olarak değil; nitelik olarak birbirlerinden farklı anlayış içinde eğitim veren kurumlarda demek istiyorum.  Söz gelimi, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kendine özgü eğitim sistemi vardı. Ben, liseden sonra, daha doğrusu...