Author: admin

Home / admin
Post

Resimde Bir Gelişim Sistematiği

Sezer Tansuğ Adem Genç’in 80’li yılların başında geniş biçim kırılmalarıyla oluşan tuval yüzeyleri, giderek özgün bir mekan atmosferi içinde devinen parça birimlerin karşıtları sahnesine dönüştü. Sancılı bir oluşum serüveni yaşayan parça birimleri arasında yoğun bir diyaloğun kurulması da ancak bir ikilem bağlamında gerçekleşebildi. Tek tek biçim değerlerine usulca dolanan bu sessiz söyleşi, pentüre aşina bir...

Post

TÜMEL BİR AKIM OLARAK ALMAN EKSPRESYONİZMİ 

Doç. Dr. Adem Genç *   Bir kültür öncülüğü niteliğinde olan Modern Sanat akımları içinde Alman Ekspresyonizmi özgün bir yer tutmaktadır. Resim, Heykel, Grafik Baskı-resim (özellikle ağaç baskı), Müzik, Şiir, Tiyatro ve Edebiyat alanlarındaki etkinlikleriyle, tümel bir hareket oluşturan bu akım, tedirgin ve nihilist bir kuşağın, gizemli, coşkulu ve yer yer ayaklanmacı ruh durumunu ortaya...

Post

COMMENTS ABOUT HIS WORKS

TUBULAR SHELLS DISCARDED OBJECTS AND FORMAL STABILITY By Adrian Martinez “….In his recent paintings Adem Genc illustrates wrinkled, sharp-grooved surfaces with vaguely organic associations and smooth cylindrical rods, or perhaps “tubular shells” without resorting to academic illusionism. The latter usually dominate the painting and give it a formal stability. On the other hand the dramatic...

Post

BORUMSU KOVANLAR ISKARTA ŞEYLER VE BİÇİMSEL KARARLILIK – Adrian Martinez

BORUMSU KOVANLAR ISKARTA ŞEYLER VE BİÇİMSEL KARARLILIK Adrian Martinez “… Bu son çalışmalarında Adem Genç, kırışık, keskin oluklu yüzeyleri, akedemik illüzyonlara başvurmadan, belli belirsiz organik bağlar ve düz silindirik çubuklar ya da belki “borumsu kovanlar” ile resmetmektedir. Daha sonra ise, resme hükmederek ona formal denge kazandırır. Öte yandan dramatik unsurlar resmin kavranış sürecine tanıklık ederek...

Post

Tophane-i Amire’de Profesör Ayan’ın Gerçekliği

  Son otuz yıl boyunca, tek kelimeyle, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana,   Türk resmi, küresel postmodern demokrasinin etkisi altında kendi tarihinin en önemli açılımına tanıklık etmiştir. Pek çok sanatçı, filizlenen bu eğilim ve akımlara kişisel bir katkı yapma gereğini dahi duymadan,  olduğu gibi benimsemiştir. Buna karşın,  birkaç sanatçı, yaşayan yenilikçi çağdaşlarının yanı sıra,  kendi görüşleri...

Post

Professor Ayan’s Veracity at Tophane-i Amire

Turkish painting during the last thirty years, explicitly since the implosion of East Germany, witnessed the most momentous expansion in its history under the influence of the global/foundering postmodern democracy. Many artist have nicely adopted those sprouting trends and movements without any individual effort but a few persisted to continue working on their own stance...

Post

Resim-İş Öğretmenliği Programına Yeni Bir Bakış

Bu bildirinin amacı “Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” düşüncesiyle tasarlanmış bulunan ve halen uygulanmakta olan Resim-İş Eğitimi Programlarının uygulama sonuçlarını, programa seçenek oluşturabilecek stratejik önerileri tartışmak ve bu alanda daha rasyonel ve günümüz koşullarına uygun bir “Resim-İş Eğitimi Programı” geliştirmektir. Bugün, kısmen de olsa, bilgisayar/sayısal (dijital) teknolojileri tarafından biçimlenen bilgi çağında yaşıyoruz. Sanata duyulan ilgi her...