Sanat Görüşü

“…Galiba ben sanatta ‘modernite’ sorgulamasını ya da avangart çağdaşlaşma pratiğini ‘bedii’/estetik ve ‘Karşı-Sanat’ pragmatizmini de bir ölçüde içinde barındıran bir kuram açısından yapmak istiyorum. Bu bağlamda kendi sezgilerime güveniyor ve sanat kritiğinin, aklın özgürleşmesine yönelik sofistike bir süreç olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla resimlerim hakkında, evrensel kültürün temel kodlarına ve hiyerarşisine hükmeden algılama biçimleriyle birlikte, sözü edilen bu mutasavvıf duyarlık vurgusu ya da bu duygunun dışavurumu açısından yapılan içerik çözümlemeleri ve değerlendirmelere kişisel olarak ben de katılıyorum”

 

1944
’te Rize’de doğdu. 1965’te, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun oldu. Adana ve Rize’de resim öğretmenliği yaptı. 1969’da devlet bursu ile, İngiltere’ye gönderildi ve 1969-1971 yılları arasında Bournemouth and Pool  College of Art’ta desen ve gravür atölyelerine devam etti. 1971’de  girdiği Londra St. Martin’s School of Art’ın Advanced Painting programında uzmanlık öğrenimini 1974’te tamamladı.

 

Türkiye’ye döndüğünde, Samsun Eğitim Enstitüsü’ne atandı. Ardından, 1978’de, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinde Asistan oldu.  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü ile Resim Bölümünün kuruluş sürecinde görev yaptı. Burada Yüksek Lisans (1980) ve Doktora (1983) çalışmalarını tamamlayan sanatçıya 1984’te ayrıca, Sanatta Yeterlik Diploması verildi. 1987’de doçentliğe, 1992’de profesörlüğe yükseltildi.  1991-92 öğretim yılında, Fulbright bursuyla gittiği Kaliforniya Devlet Üniversitesi, Chico’da Doktora sonrası araştırmalarına devam etti.  1999’da, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden emekli olan sanatçı halen (2021) Altınbaş Üniversitesinde[1] görev yapmaktadır.

 

Adem Genç, Türkiye’de ve Türkiye dışında çok sayıda kişisel sergi gerçekleştirdi ve grup sergilerine katıldı. Eserleri, Deutsche Bank, Mathaf: Arab Museum of Modern Art, Doha,[2] T.C. Merkez Bankası ve Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel koleksiyonlarına girdi. Sanatçının DADA – Antropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlemesine İlişkin bir Yöntem Araştırması (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1983), Görsel Algılama / Sanatta Yaratıcı Süreç isimli bir ortak kitabı (Sergi Yayınevi, İzmir, 1990) ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Sanatçı hakkında ayrıca, Ahmet Oktay’ın yazarlığını yaptığı Adem Genç : Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni-Soyut Yaklaşımlar (Bilim Sanat Galerisi Yayınları 2004) başlıklı bibliyografik bir kaynak kitap bulunmaktadır. 2008 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Resim Ödülünü kazanan Adem Genç, 1984 “İnönü Vakfı Resim Yarışması’nda Birincilik Ödülü’ne; 1980 ve 1983 Devlet Resim Yarışmaları ile 1987, 1996 DYO Resim Yarışmalarında Başarı Ödülüne layık görülmüştür.

 

Sanat Pratiğine Dair

“Sanat eğitimine başladığım, Savaş Sonrası Sanatın ideolojik ufkunu oluşturan 60’lı yıllarda, usta-çırak arasındaki geleneksel itaat disiplini çözülmeye yüz tutmuş, sanat yeni bir açılım ve dönüşüm sürecine girmişti. Müsamahakâr ve özgür düşünceli toplumlarda sanat, tarihi yörüngesine her zamankinden daha büyük bir ivme ile karşı koymaktaydı. Ancak, geldiğimiz yerde, son yarım yüzyıldan bu yana her türlü sanatsal kabulün köküne dinamit koyan, siyasal Anti-Art pratikleri bile adeta bir meta gibi ilgi görmektedir. Dünyanın her yerinde karşılaşılan amnezik sanat oluşumları, kendi hafızasız izleyicilerini de yaratmaktadır. Bu tür düşüncelerin etkisiyle, son yirmi yıldır, “Şeyler niçin oldukları gibidirler?” isimli resimlerimde, entropik paradokslarla  yüzleşiyor, resimde sıradan olan şeylere  ilgi duyuyorum.  Amacım, soyutlamanın pratiğinde Neo-Dada, Pop ve Op Art’ın araçlarını tümüyle yok etmek değil, cazibelerini sıfırlamak ve soyutun, acı verici, geleneksel hümanizasyonunna farklı bir yaklaşım getirmektir. Bu bağlamda, resmin araçsal maddesi ile anlatım tarzları arasında doğrudan/figüratif veya dekoratif ilişkiler kurmak yerine, bilişsel anlamda giderek daha güçlü bir renk-form etkileşiminin gizemli hatlarını araştırıyorum.  Artık, her çalışma, benim için her yönüyle yeni bir duygu formu ve bana öznel bir yargıya vardığımı hissettiren yeni bir duyarlık problematiğidir.” Adem Genç, 07.11.2021

SANAT EĞİTİMİ

Diploma: Ankara-Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 1962-1965/Bournemouth College of Art, İngiltere,1969-1971.

Lisans ve Uzmanlık: St. Martin’s School of Arts (Univ. of The Arts London) 1971-1974.

Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi,1978-1980.

Doktora, Dokuz Eylül Universitesi,1980-1983.

Post Doktora, CSU/Chico, Kaliforniya,1991-1992.

ELEŞTİREL BİBLİYOGAFİK KAYNAKLAR ve SERGİ KATALOGLARI

İnal, Gülseli (2016). 12 Usta, Beşiktaş-Tevfik Paşa Konağı. Grup Sergi Kataloğu, Nişart Yayınları.

Sadak, Yalçın (2015)  12 Sanatçı 12 Söyleşi. Akasya yayınları, İstanbul.

Sadak, Yalçın (2013) Unutmamak M.K. Merkezi Beşiktaş Belediyesi Yayınları.

Sağlam, Mümtaz (2013)  Çağdaş Türk Resm Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce /Aesthetic Attitudte and Creative Thoughts in Contemporary Turkish Painting. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çağdaş Türk Resim Koleksiyonu, Kazakistan-Kazan ve  Baskurdistan-Ufa Sergileri Kataloğu.

İnal, Gülseli(2013). Altın Oran / Golden Section. Grup Sergi Katalogu, T-Art,  Publication.

Sadak,Yalçın (2011). Adem Genç / Kendi Sesini Bulmak, Adem Genç / Finding Own Voice Arete Art Gallery-Contemporary Istanbul 2011, Sergi Kataloğu.

Sadak, Yalçın (2010) Düzensiz Düzenlilik Kare Sanat Galerisi, Adem Genç Resim Sergisi Sergi Kataloğu.

Kahraman/Edit.  (2009). Vincent Van Gogh’un Peşinde Modernizmin İzinde / İstanbul-Paris_Arles-Saint Remy-Paris-Moret Sur Loning_Barbizon-AuversSur Oise-Istanbul_Projesi  Sergi Kitabı, Beşiktaş Belediyesi Mustafa Kemal Merkezi ve Çankaya Kültür Merkezi Ankara Sergi Kataloğu, Beltaş Aş. Sanat Yayınları, 09.

Özsezgin, Kaya (2007).  Organize Biçimler Cumhuriyet Gazetesi, 2 Aralık.

İnal, Gülseli (2007) Öngörüler, Yaratıcı Sanat Arşivi, Beşiktaş Belediyesi Yayınları.

Oktay, Ahmet (2004).  Adem Genç/Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar/ Adem Genç, The New Abstract Approaches During the f Post Dada and Pop Period. Bilim Sanat  Galerisi Yayınları, İstanbul.

Sağlam,  Mümtaz (1998). İzmir Büyükşehir Belediyesi Resim Koleksiyonu.  İzmir Büyükşehir Belediyes Yayınları.

Gençaydın, Zafer (1997) Eingie Uberlegungen Zur Kunst Von Adem Genç, Halkbank Sanat Galerisi, Ankara, Adem Genç Sergi Kataloğu Halkbank Yayınları, Ankara.

Sağlam, Mümtaz(1995). Genç Alkent Actuel Sanat Galerisi Yayınları.

Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar,  Gazi University Publication Ankara, 2006

Beşiktaş Belediyesi Kırmızı Siyah, Çağrılı Grup Sergi Kataloğu, İstanbul, 2005

İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi Adem Genç Resim Sergisi Kataloğu, İstanbul, 2000.

Yapı Kredi Bankası Cağdaş Ressamlar Resim Koleksiyonu /Painting Collection Contemporary Painters, Yapı Kredi Bankası Yayınları, Istanbul, 2004.

Baraz, Yahşi (1998). Türk Resminde Soyut Eğilimler Dışbank AKM Exhibition Catalogue.

Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız, Dışbank, Istanbul 1987.

Tansuğ, Sezer (1997). Adem Genç, Sergi Kataloğu. Yapı Kredi Publication, İstanbul.

Ergüven, Mehmet (1986). Garanti Sanat Galerisi Sergi Broşürü, Istanbul

Gönenç, Turgay (1982). Adem Genç, Sergi Broşürürü, İzmir

ULUSLARARASI- KİŞİSEL ve ULUSLARARASI GRUP SERGİLERDEN SEÇMELER

2020 “Earth-1970-2020”, And Event Space, London

2014 Contemporary İstanbul (Grup).

2012 Contemporary Istanbul, Istanbul (Grup).

2011 Contemporary Istanbul, Istanbul (Kişisel).

2010 Contemporary İstanbul (Grup).

2009 Mac Art, (Özel Koleksiyon) Istanbul.

2009 Kare Art Gallery/ Art Istanbul- (Solo).

2009 Kore-Türk Sanatçıları, Seoul / Korea.

2009 Korean Turkish Contemporaries, Istanbul.

2008 Gwangju & Istanbul Contemporary Art South Korea.

2005 The Second Beijinhg International Biennale, Beijing, PRC.

1999 Çağdaş Türk Plastik Sanatları,  Paris.

1995 Houston International Festival Transco Tower Contemporary Turkish Painting.

1991 Lew Oliver Art Gallery, Chico/Kaliforniya, USA.(Kişisel).

1991 The Second International Art Biennale(Grup).

1990 Uluslararası Bursa Festivali.

1989 The First International Art Biennale.

1988 Contemporary Turkish Painting, Bucharest.

1987 Birinci Uluslararası Istanbul Çağdaş SanatSergileri. Military Museum  (Grup).

1985 Avrasya Sanat Bienali, Ankara.

1975 Unesco, ”Mir75″ Exhibition, Slovenj Gradec, Yugoslavya.

1971 St. Martin’s Exhibition Hall, Londra (Grup).

1973 St. Martin’s Exhibition Hall, Londra (Kişisel).

1972 Postgraduate Graphics” Gardner Centre for the Arts, Sussex, England (Grup).

1971 London House, Bournemouth, England (Grup).

KİŞİSEL SERGİLER

2011 Arete Art Gallery, Ankara.

2008 Kare Art Gallery, Istanbul.

2007 Art-Ist /Antrepo, Istanbul.

2006 Gallery Akademist, Izmir.

2004 Vinci Art Gallery, Istanbul.

2003 Artists Art Gallery, Istanbul.

2003 Art Shop Art Gallery, Izmir.

2001 Garanti Art Gallery, Istanbul.

2000 Iş Bank ParmakkapıArt Gallery, Istanbul.

1999 Destek Reassurans Art Gallery, Istanbul.

1998 Ilayda Art Gallery, Ankara.

1997 Halkbank Art Gallery, Ankara.

1997 Yapı Kredi Art Gallery, Adana.

1996 Yapı Kredi Art Gallery, Izmir.

1996 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir.

1995 State Painting and Sculpture Museum, Izmir.

1995 Alkent Aktuel Art Gallery, Istanbul.

1994 Mine Art Gallery, Istanbul.

1992 Kare Art Gallery, Istanbul.

1990 Gallery Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul,

1990 Yapı Kredi Kazım Art Gallery, Istanbul.

1989 Gorbon Art Gallery, Istanbul.

1988 AKM Art Gallery, Istanbul.

1988 Grifon Art Gallery, Ankara.

1988 Beymen Bedesten Art Gallery, Ankara.

1987 Cetin Emec Art Gallery, Izmir.

1986 Garanti Art Gallery, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bank Art Gallery, Izmir.

1984 Kibele Art Gallery, Ankara.

1982 German Cultural Centre, Izmir.

1995 Alkent Aktüel Sanat Galerisi, Istanbul.

1994 Mine Sanat Galerisi, Istanbul.

1992 Kare Sanat Galerisi, İstanbul.

1990 Galeri Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul.

1990 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi,, İstanbul.

1989 Gorbon Sanat Galerisi, Istanbul.

1988 AKM Sanat Galerisi, Taksim, Istanbul.

1988 Grifon Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Beymen Bedesten Sanat Galerisi, Ankara.

1987 Çetin Emeç Sanat Galerisi, Izmir.

1986 Garanti Sanat Galerisi, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bankası Sanat Galerisi, Izmir.

1984 Kibele Sanat Galerisi, Ankara.

1982 Alman Kültür Merkezi Sanat Galerisi, İzmir.

DAVETLİ SANATÇILAR GRUP SERGİLERİ

2017 25th Anniversary of Kare Art Gallery, İstanb

2017 Akasya Art Galleryİstanbul

2016 Artistic Interventioons, Bodrum/Hilton.

2016 MKM Trabzon Research Cenntre Exhibition, İstanbul,

2016– Akasya Art Gallery. Akasya Art Gallery. İstanbul.

2016– 25th Anniversary of Kare Art Gallery Group Exhibition, İstanbul.

2016 12 Usta, Tevfik Paşa Konağı. Beşiktaş/İstanbul.

2014 Akasya Sanat Galerisi, İstanbul.

2013 A Takımı S-Art Sanat Galerisi, İstanbul.

2013 T-Art Gallery, İstanbul.

2012 Akmerkez Sanat Galerisi, İstanbul.

2011 Tunca Art Gallery, Istanbul (Genç, Baykam, İslimyeli).

2010  Kare Art Gallery, Istanbul.

2009 Modernizmin İzinde Van Gogh’un Peşinde Beşiktaş Çağdaş, İstanbul.

2009 Modernizmin İzinde Van Gogh’un Peşinde Çankaya Kültür Merkezi, Ankara.

2009 Rezzan Has Museum ”Golden Horn” Exhibition, Istanbul.

2008 Contemporary Istanbul.

2005-2008 ”Sanat Akmerkez’de,” Istanbul Sergileri.

2002 Modern Turk Contemporary Turkısh Art, Istanbul.

1988-89 Mensucat Santral Büyük Sergi /Grand Exhibition, İstanbul-Ankara.

1987 Benadam Sanat galerisi (Grup) , İstanbul.

1984/89 A Section of Avant-Garde Turkish Art Exhibitions, Istanbul.

1984 İnönü Resim Yarışması Sergisi, Ankara.

1979 Osman Hamdi Exhibitions, IDGSA, Istanbul.

1977 İstanbul Sanat Bayramı Yeni Egilimler Sergisi Kataloğu.

2011 Arete Art Gallery, Ankara.

2008 Kare Art Gallery, Istanbul.

2007 Art-Ist /Antrepo, Istanbul.

2006 Gallery Akademist, Izmir.

2004 Vinci Art Gallery, Istanbul.

2003 Artists Art Gallery, Istanbul.

2003 Art Shop Art Gallery, Izmir.

2001 Garanti Art Gallery, Istanbul.

2000 Iş Bank ParmakkapıArt Gallery, Istanbul.

1999 Destek Reassurans Art Gallery, Istanbul.

1998 Ilayda Art Gallery, Ankara.

1997 Halkbank Art Gallery, Ankara.

1997 Yapı Kredi Art Gallery, Adana.

1996 Yapı Kredi Art Gallery, Izmir.

1996 Anadolu University Art Gallery, Eskişehir.

1995 State Painting and Sculpture Museum, Izmir.

1995 Alkent Aktuel Art Gallery, Istanbul.

1994 Mine Art Gallery, Istanbul.

1992 Kare Art Gallery, Istanbul.

1990 Gallery Zon, Ankara.

1990 Atatürk Cultural Centre Art Gallery, Istanbul,

1990 Yapı Kredi Kazım Art Gallery, Istanbul.

1989 Gorbon Art Gallery, Istanbul.

1988 AKM Art Gallery, Istanbul.

1988 Grifon Art Gallery, Ankara.

1988 Beymen Bedesten Art Gallery, Ankara.

1987 Cetin Emec Art Gallery, Izmir.

1986 Garanti Art Gallery, Harbiye–Istanbul.

1985 Iş Bank Art Gallery, Izmir.

1984 Kibele Art Gallery, Ankara.

1982 German Cultural Centre, Izmir.

ÖDÜLLER

2020 ………Onur Ödülü (Kabul Etmedi)

2009 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Resim Ödülü.

2000 Ankara Sanat Kurumu, Yılın Sanatçısı Ödülü.

1996 DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1990 Izmir Büyükşehir Belediyesi RY, Birincilik Ödülü.

1987 DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1986 Türkiye Petrolleri Resim Yarışması, Jüri özel Ödülü.

1986 Dyo Resim Yarışması, Mansiyon.

1985 Izmir Ticaret Odası Resim Yarışması, Mansiyon.

1984 Inönü Vakfı Resim Yarışması, Birincilik Ödülü.

1983 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1981 Atatürk Resimleri Yarışması,  Mansiyon.

1980 Devlet Resim Yarışması, Başarı Ödülü.

1979 DYO Resim Yarışması, Mansiyon.

YAYINLAR

Genç, A.(1983). Dada / Entropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlenmesine Iliçkin Bir Yöntem Araçtırması,(A Methodical Research Concerning the Analysis of Dadaist Art Movements on the Evidence of Entropy and Causeless Configurations. PhD Theses. Faculty of fine Arts Publications, Izmir.

Genç, A. / Sipahioglu, A. (1990). Visual Perception / SanattaYaratıcı Süreç. Sergi Publ. Izmir.

Oktay, Ahmet (2004). Adem Genç– Post Dada ve Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar. / Adem Genç/ The New Abstract Approaches During The Period of Post Dada and Pop A Bibliographic Source Bilim Sanat Gallery Publications.  Istanbul.

MAKALELER

2014 Genç, A. “Figüratif Resimde Temsilin İdeolojik Göstergeleri” /Ideological Manifestation of Representation in Figurative Art. Yedi Art and Design Periodical, Dokuz Eylül University  Faculty of Fine Arts Publication July, 2014 Issue no:12 Pages: 23-40.  1zmir; Tubitak Ulakbilim SBTV, HIC

2011 Genç, A. Yağlıboya ve Akrilik Resim Tekniklerine Dair Terminolojik Bilgiler ve Atölye İlkeleri Altamira Dergisi, İstanbul

2010 Genç, A. (Çeviri/Translation 2009)  Beatriz Aisenberg: Grosz’s Political Position: False Commitment, False Testimony Geoge  Genç, A. Grosz’un Siyasal  Duruşu: Sahte Fedakârlık, Sahte Tanıklık / Grosz’s Political Position: Falsa Commitment FalseTestimdny.

2009 Genç, A. “Tek Parti Yönetiminin İdeolojik Ufkunda 65’liler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3 Kuşak Gazililer Kitabı.

2009 Genç, A.” Vincent van Gogh’un Trajik Yaşamından Artakalanlar / Vincent van Gogh: Remainders of  a Calamitous  Life”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2008 Genç, A. Köktenci Sanatta Devrimsel Gelgit: Kavram-İmge Diyalektiği / Revolutionary Tide in the Radical Art: Dialectics of Concept and Image Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

2007 Genç, A. Siyah Çizgilerin Apelles’i / The Apelles of Black Lines” Beykent Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi.

2005 Genç, A. Crucial Assignment of The Outsider, Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Sanat Buluşması, İzmir 2005.

2005: Genç, A. Crucial Assignment of The Outsider”An Assessment of The Value of Including Conceptual Art in The Arts and Crafts Teacher’s Training Curriculum in Turkey / “Dışardaki”nin Kaçınılmaz İşlevi” Türkiye’de, Eğitim Fakülteleri Resim-İş Öğretmenliği Müfredat Programında Kavramasal Sanata Yer Verilmesine Dair Bir Değerlendirme Buca Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Sanat Buluşması 2002 Genç, A.

2005 Genç, A. “Social Function of Abstract Art” The Secon Beijing International Art Biennale and Academic Seminear, Beijing and Hefei.

2003 Genç,A.  “Yükseköğretimde Yaratıcılık,” Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki.

2002 Genç, A. Algı Sistemleri ve Görüntü Estetiği, Atatürk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi. Erzurum

2002 Genç, A. “Üniversitelerimizde Sanat Eğitimi  / Kendi Kadrolarını Kendileriyle yabancılaşmış Zorunluluklara Mâhkum Edebilen Bir Sistemin Analizi”, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Ulusal Mezuniyet Sergisi ve Sempozyumu (3-21 Haziran 2002), Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları No:20.

2002 Genç, A.  “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar/Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu lköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı:6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2002 Genç, A.  “Postmodern Kültür ve Cumhuriyet” Çağdaş Akpınar/Ladik Akpınar Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu, İlköğretmen Lisesi ve Anadolu lköğretmen Lisesi Kültür ve Dayanışma Derneği Yayın Organı, Sayı:6 Mart 2002 Sayfa: 46-49.

2000 Genç, A. Enformatik Dönüşüm çağında Trajedinin Aktörleri, Türkiye’de Sanat Dergisi, Mart-Nisan 2000.

1998 Genç, A. Psyhological Accordance/ Impoverishment of Meaning and the Problematic of Tradition in Turkish Painting /From the Perspective of Development Policy and Revolutionary Ideology”/Bir Kalkınma Siyaseti ve Devrim Ideolojisi Açısından Türk Resminde Psikolojik Uyusum -Anlamca yoksullasma ve Gelenek Sorunsalı.  Bilim ve sanat Galerisi 75. Yıla Armagan-Türk Plastik Sanatları Sergi katalogu Istanbul 1998 sayfa: 72-81.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-1” ,  Türkiye”de Sanat, Ağustos 1998 s: 52-62.

1998 Genç, A.” Onüçüncü Yüzyıl’dan Onaltıncı Yüzyıla Kadar Avrupa’da Resim Çizme Sanatı ve Sanatçının Temel Eğitimi-II” ,  Türkiye”de Sanat, sayı: 35, sayfa:60-68.

1987 Genç, A. Tümel bir Akım Olarak Alman Ekspresyonizmi, Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları

1994 Genç,A. Figüratif Resimde Görsel Anlam. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.

1994 Bizans ve Roma Mozaikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dergisi.

1987 Genç, A. “Vedat mavitan’ın son Dönem Resimleri” , Sanat Çevresi Dergisi, İstanbul

1987 Genç, A. Yeni Plastikçi ve İnşacı Sanat Temmuz Dergisi Mayıs, 1987.

1989 Genç, A. “Dada ve Yeni Dada Hareketleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Sayı:7.

1988 Genç, A. “Yükseköğretimde Güzel Sanatlar Eğitimi / Kendi Kadrolarını Kendileriyle Yabancılaşmış Bir zorunluluğa Mâhkum Eden Bir Sistemin Analizi. Hacettepe Üniversitesi 2. Ulusal Sanat Sempozyumu, 1988.

Güncelleme: 13 Aralık, 2016